GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MOLEKÜL SPEKTROSKOPİSİ 1/5751302
Dersin Adı: MOLEKÜL SPEKTROSKOPİSİ 1
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Şenay YURDAKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  senayy@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Fiziğin spektroskopi dalları hakkında bilgi edinilir. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere konu seçiminde yardımcı olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yoktur.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler yoktur.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Spektroskopinin temelleri
2. Hafta  Seçim kuralları,elektromanyetik alan bölgeleri
3. Hafta  Mikrodalga spektroskopisi
4. Hafta  Moleküllerin sınıflandırılması
5. Hafta  Kırmızı altı spektroskopisi
6. Hafta  İki atomlu moleküllerin incelenmesi
7. Hafta  Ara sınav
8. Hafta  Raman spektroskopisi
9. Hafta  Işık saçılmasının klasik ve kuantum mekaniksel teorisi
10. Hafta  Atomların elektronik spektroskopisi
11. Hafta  Ara sınav
12. Hafta  Uygulama
13. Hafta  İki atomlu moleküllerin elektronik spektroskopisi
14. Hafta  Çok atomlu moleküllerin elektronik spektroskopisi
15. Hafta  Final
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Spektroskopi ve grup teorisinin temelleri ( Şenay Yurdakul, 2010, ISBN : 978-605-5543-25-9), Basic principles of spectroscopy (Raymond Chang, ISBN 007
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, uygulama, soru-cevap
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
1
10
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
6
4
24
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
10
3
30
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX