GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KATILARIN OPTİK ÖZELLİKLERİ/5121302
Dersin Adı: KATILARIN OPTİK ÖZELLİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Hatice Hilal KURT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hkurt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hkurt@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Optiksel süreçlerin sınıflandırılması
dielektrikler, Optiksel materyaller, maddenin ışığı yansıtması, maddenin ışığı soğurması, ışığın soğurma spektrumu,
Lazerler, Eksitonlar, lüminesans, madde içi fotoiletkenlik, katkıların (safsızlık) fotoiletkenliği, , x-ışınları,
Kızılötesi ışınlar ve kızılötesi görüntüleme,
polarizasyon (kutuplanma), Kutuplanmanın çeşitleri, Kutuplanma katsayılarının ac elektrik alanın frekansına göre değişimi,
nonlineer optik, birifrenge (çift kırılma), Kompleks kırılma indisi, Pokel etkisi, Kerr etkisi, Rayleigh, stokes ve Anti stokes saçılmaları -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Işığın yapısı, kutuplanma, girişim, kırınım
2. Hafta  Işık Madde etkileşimi
3. Hafta  x- ışınlarının oluşumu, sürekli ve karakteristik spektrumlar
4. Hafta  x-ışınlarının madde ile etkileşimi
5. Hafta  Kızılötesi ışınlar, Kızılötesi görüntüleme, Kızılötesi görüntülemenin sivil ve askeri sistemlerde uygulamaları
6. Hafta  Luminesans, fotoluminesans, katodoluminesans, elektroluminesans
7. Hafta  Çiftkırılma, optik aktiflik, elektro-optik etki, Pockel etkisi, Kerr etkisi, akusto-optik etki, lineer olmayan optik
8. Hafta  Fotoiletkenlik, bantlar arası geçişler, soğurma spektrumları.
9. Hafta  Lazerler ve lazer uygulamaları
10. Hafta  Dielektrikler
11. Hafta  Polarizasyon ve polarizasyon çeşitleri
12. Hafta  Polarizayon katsayısının frekansa göre değişimi ve bu değişime göre maddelerin sınıflandırılması
13. Hafta  Eksitonlar ve eksitonların maddenin soğurma spektrumuna etkileri
14. Hafta  Rayleigh, stokes ve Anti stokes saçılmaları.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kittel, Introduction to Solid State Physics (7th Edition, Wiley, 1996) • Burns, Solid State Physics (Academic Press, 1985)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
6
6
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
7
49
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
7
49
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX