GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Bilişsel Strateji Öğretimi/4820213
Dersin Adı: Bilişsel Strateji Öğretimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Üstbiliş ve biliş teorilerini açıklayabilme.
Bilişsel strateji öğretiminin özelliklerini açıklayabilme.
Kendini düzenleme stratejilerinin özelliklerini açıklayabilme.
Kendini düzenleme stratejilerine göre yazma öğretimini nasıl yapacağını planlayabilme.
Kendini düzenleme stratejilerine göre okuduğunu anlama öğretimini nasıl yapacağını planlayabilme.
Bilişsel strateji öğretimine göre okuduğunu anlama öğretimini planlayabilme.
Bilgi veren ve kurgusal metin yapısını nasıl öğreteceğini planlayabilme.
Bilişsel strateji öğretimine göre yazılı ifade öğretimini planlayabilme.
Kendini düzenleme stratejilerine göre matematik öğretimini nasıl yapacağını planlayabilme.
Kendini düzenleme stratejilerine göre çalışma becerilerinin öğretimini planlayabilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Biliş ve üstbiliş teorileri
2. Hafta  Biliş ve üstbiliş teorileri
3. Hafta  Biliş ve üstbiliş teorileri
4. Hafta  Bilişsel strateji öğretiminin özellikleri
5. Hafta  Kendini düzenleme stratejilerinin özellikleri
6. Hafta  Kendini düzenleme stratejilerinin özellikleri
7. Hafta  Metin yapıları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Okuduğunu anlamada strateji öğretimi
10. Hafta  Okuduğunu anlamada strateji öğretimi
11. Hafta  Yazmada strateji öğretimi
12. Hafta  Yazmada strateji öğretimi
13. Hafta  Matematik strateji öğretimi
14. Hafta  Çalışma becerilerinin öğretimi
15. Hafta  Çalışma becerilerinin öğretimi
16. Hafta  Çalışma becerilerinin öğretimi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
5
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
9
3
27
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
3
6
18
 Rapor hazırlama
1
6
6
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
8
24
 Diğer
3
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
Alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
Alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.X
7
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanırX
9
Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yaparX
12
Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirirX
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
Alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
Alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Emine Rüya ÖZMEN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/eruya/contact)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (ruyaozmen@hotmail.com)