GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Erken Çocuklukta Motivasyon Eğitimi/4380015
Dersin Adı: Erken Çocuklukta Motivasyon Eğitimi
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Erken çocuklukta motivasyonun önemi ve gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
Erken çocuklukta motivasyonu geliştirmede aile ve okulun etkisine ilişkin farkındalık kazanır.
Erken çocuklukta motivasyonun bileşenleri hakkında bilgi sahibi olur.
Erken çocuklukta motivasyon kapsamında yapılan çalışmaları inceler.
Erken çocukluk eğitim ortamlarında içsel motivasyonu geliştirmek için eğitim ortamlarını düzenler
Erken çocuklukta motivasyonu geliştirmek için etkinlikler planlar ve uygular.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Motivasyonun tanımı, İçsel ve dışsal motivasyon Motivasyonun kazanımının çocuğun hayatındaki önemi İçsel motivasyon gelişiminin kuramsal temelleri
2. Hafta  Erken çocukluk yıllarında yaşlara göre içsel motivasyonun gelişimsel basamakları ve motivasyonu geliştirmek için öneriler
3. Hafta  Motivasyonun Bileşenleri • Sebat • Kendi değerinin farkında olma, gurur duymak • Öz-yeterlilik inancı • Öz-düzenleme/kontrol
4. Hafta  Motivasyonun Bileşenleri • Özgüven • İlgiler • Amaç sahibi olma/Hedefe yönelim • Özgürlük ve Disiplin
5. Hafta  Motivasyonun Bileşenleri • Bağımsızlık • Karar verme • Problem çözme • Muhakeme
6. Hafta  Motivasyon Gelişim sürecini Etkileyen Faktörler o Kalıtım o Çevre • Aile • Okul
7. Hafta  Ara Sınav Haftası
8. Hafta  Erken çocukluk eğitimi ortamlarında içsel motivasyonu geliştirmek için eğitim ortamlarının düzenlenmesi
9. Hafta  Müzik ve Motivasyon Okul öncesi eğitim programının içsel motivasyon öğeleri açısından incelenmesi
10. Hafta  Erken çocuklukta motivasyon kapsamında yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmaların incelenmesi
11. Hafta  Erken çocuklukta motivasyon kapsamında yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmaların incelenmesi
12. Hafta  Okul öncesi dönem çocukları için motivasyon etkinlikleri hazırlama ve sunma
13. Hafta  Okul öncesi eğitim kurumlarında içsel motivasyonu destekleyici etkinliklerin uygulaması
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  Final Sınavı Haftası
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
15
75
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
9
36
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
6
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
183
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
- Okul öncesi eğitimi Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanında ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.X
2
- Okul öncesi eğitimi Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
- Okul öncesi eğitimi alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
- Okul öncesi eğitimi alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
- Okul öncesi eğitimi alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
- Okul öncesi eğitimi ile ilgili bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.X
7
- Okul öncesi eğitimi ile ilgili yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.X
9
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
12
- Okul öncesi eğitimi alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.X
13
- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
- Okul öncesi eğitimi alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
- Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
- Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Saide ÖZBEY)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/sozbey )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sozbey@gazi.edu.tr saideozbey@gmail.com )