GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümit DENİZ
AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, Arş. Gör. Zeynep Nur Aydın Kılıç, Arş. Gör. Dr. Aysun Turupcu Doğan, Arş. Gör. Rukiyye Yıldız Altan, Arş. Gör. Sare Türk