GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00/4.00 olan, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlayarak tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere okul öncesi eğitim alanında doktora lisans diploması verilir.