GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
31009 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK Zorunlu
0+1+3
5
51009 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu
0+1+3
30
51009 YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+0
25
EBY-3020 ENZİMOLOJİ Zorunlu
0+0+2
5
EBY-4002 DOKTORA SEMİNERİ Zorunlu
0+2+0
5
EBY-4020 METABOLİZMA VE KONTROL MEKANİZMALARI Zorunlu
0+0+4
5
EBY-5020 PROTEİNLERİN YAPI, METABOİZMA VE BİYOSENTEZLERİ Zorunlu
0+0+2
5
EBY-6020 VİTAMİNLER, KOENZİMLER VE METABOLİK FONKSİYONLARI Zorunlu
0+0+2
5
EBY-3010 BİYOENERJETİK VE BİYOLOJİK OKSİDASYONLAR Seçmeli
0+0+2
5
EBY-3030 STEROİDLER Seçmeli
0+0+2
5
EBY-3040 KLİNİK ENZİMOLOJİ Seçmeli
0+0+2
5
EBY-3050 İZ ELEMENTLERİN BİYOKİMYASAL ÖNEMİ Seçmeli
0+0+2
5
EBY-4010 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli
0+0+3
5
EBY-4030 BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR Seçmeli
0+0+2
5
EBY-4040 KALITSAL HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI Seçmeli
0+0+2
5
EBY-4050 BİYOMEMBRANLAR Seçmeli
0+0+2
5
EBY-5010 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli
0+0+2
5
EBY-5011 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ UYGULAMA Seçmeli
0+2+0
5
EBY-5030 AMİNOASİT METABOLİZMALARI Seçmeli
0+0+2
5
EBY-5040 OKSİDATİF STRES ve ANTİOKSİDAN SİSTEMLER Seçmeli
0+0+2
5
EBY-6010 BİYOKİMYADA İLERİ KONULAR Seçmeli
0+0+2
5
EBY-6030 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli
0+0+2
5