GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında

İnşaat Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının amacı; öğrencilere inşaat teknolojileri ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmaktır. Böylece; düşünen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönü gelişmiş, ülkesine ve topluma yararlı mezunlara sahip olmaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilecek olan mühendislik eğitimi öğrencilerin teorik ve pratik alanda olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu özelliği ile ülkemizdeki diğer mühendislik programlarından biraz farklılık göstermektedir. Öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuar imkanlarından, hem de ülkemizde faaliyet gösteren İnşaat Sektörünün imkanlarından yararlanılacaktır.

İnşaat mühendisliği bölümüne genel liselerden, ilgili alanda eğitim veren meslek liselerinden ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrenciler bir yıllık bir intibak eğitimine tabi tutulmaktadır. YÖK tarafından 2010-2011 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik, fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilmektedir.