GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Otomotiv terimi kara, deniz, hava ve uzaydaki her türlü hareketliliği kapsamaktadır. Otomobiller, toplu taşımacılıkta kullanılan taşıtlar, yük taşıtları, tekerlekli ve paletli iş makineleri, motosikletler, tarım makineleri, raylı taşıtlar hava ve deniz taşıtları bu kapsamdadır. Otomotiv mühendisliği programı taşıtların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organize edilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üslenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.