GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Usul ve Esaslarına http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/download?id=230237 adresinden ulaşılabilinir. Başvuru sonrasında sıralamaya giren adaylar yazılı/sözlü sınava tabi tutulur. Bu programda dersler yarıyıl esasına dayanır. Öğrenciler, çalışmaları doğrultusunda alan, alan eğitimi ve eğitim dersleri alabilirler. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına tabii tutulur. Başarılı olanlar tez dönemine geçer. Tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler ise doktora derecesi kazanır. Gerekli koşulları sağlayan doktora mezunu öğrencilerimiz üniversitelerin ilgili yardımcı doçentlik kadrolarına başvurabilirler. Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü programlarına ait ayrıntılı bilgi için http://egtbil.gazi.edu.tr/posts/view/title/yonetmelik-163453?siteUri=egtbil adresinde yer alan GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ''''''''''''''''ne başvurabilirsiniz.