GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki almış olduğu lisansüstü dersler, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 10, 13 ve 15''''de tanımlamış olan esaslar çerçevesinde değerlendirilir.