GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
35109-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
3
3
3
3
0
4
4
3
4
0
3
5
4
4
45109-YETERLİK SINAVI
5
2
5
3
3
3
3
1
0
3
2
3
3
3
55109-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
3
3
3
4
1
4
3
4
4
0
4
3
4
5
TFRL-3010-İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I
3
4
3
2
3
4
4
4
4
3
3
4
3
3
TFRL-3020-OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
2
2
1
0
2
0
2
4
0
0
0
3
1
TFRL-3030-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (TEORİK)
4
4
5
5
2
5
4
5
4
2
5
4
4
4
TFRL-3031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA
2
4
5
5
0
3
3
5
2
0
3
3
4
4
TFRL-3040-GENEL FARMAKOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
1
1
2
2
TFRL-4002-DOKTORA SEMİNERİ
3
2
1
3
1
4
3
1
5
0
2
2
4
5
TFRL-4010-FARMAKOKİNETİK 1
4
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
4
3
3
TFRL-4020-BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1
3
3
5
0
5
1
2
0
0
1
0
3
0
TFRL-4031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER II UYGULAMA
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
TFRL-4060-İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II
3
3
4
3
3
5
4
3
5
5
3
4
4
4
TFRL-5010-OTAKOİTLER
3
0
0
0
2
3
0
0
4
0
0
0
1
3
TFRL-5020-ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ
4
3
4
3
3
4
4
3
4
5
3
4
3
3
TFRL-5030-DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR
3
3
5
5
4
5
4
3
5
5
3
3
4
3
TFRL-5040-SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
5
5
3
4
4
4
3
4
4
5
3
3
5
4
TFRL-5050-KRONOFARMAKOLOJİ
3
3
1
0
5
3
0
3
2
0
0
1
3
3
TFRL-5061-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA
4
3
5
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
4
TFRL-5090-İMMÜNOFARMAKOLOJİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
TFRL-5100-NÖROFARMAKOLOJİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
TFRL-5110-PSİKOFARMAKOLOJİ
4
4
0
3
0
4
3
5
0
0
0
0
5
5
TFRL-5120-TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ
0
0
0
3
1
3
0
5
0
0
1
0
3
3
TFRL-5130-İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE BİLİM ETİĞİ
0
5
5
4
0
5
5
4
4
0
5
4
4
4
TFRL-6010-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ I
4
4
3
2
4
5
4
3
4
5
3
5
4
5
TFRL-6020-VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ
3
4
3
3
3
4
4
3
5
5
3
3
4
3
TFRL-6031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA
0
2
0
4
2
3
2
5
2
0
0
3
2
3
TFRL-6040-FARMAKOKİNETİK II
5
4
3
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
TFRL-6050-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
4
0
0
0
5
3
0
0
4
0
0
0
3
3
TFRL-6060-RENAL FARMAKOLOJİ
3
4
3
3
3
3
1
4
3
1
1
0
2
1
TFRL-6070-DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
TFRL-6090-SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR
3
3
3
3
3
5
4
3
5
5
3
5
3
4
TFRL-6100-SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
TFRL-6110-AKILCI İLAÇ KULLANIMI
3
5
2
2
5
4
5
5
4
4
2
4
4
4
TFRL-6140-FARMAKOVİJİLANS VE İLAÇ KULLANIMININ EKONOMİK BOYUTU
3
4
3
3
4
4
3
3
2
5
3
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 35 3131253124342533301724233433
İlişki ağırlığı 109109841037612885112118676478121119
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir