GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
35109 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK Zorunlu
0+1+3
5
45109 YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+0
25
55109 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu
0+1+3
30
TFRL-3010 İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I Zorunlu
0+0+3
9
TFRL-3030 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (TEORİK) Zorunlu
0+0+2
6
TFRL-4002 DOKTORA SEMİNERİ Zorunlu
0+2+0
5
TFRL-4020 BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Zorunlu
0+0+2
6
TFRL-5130 İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE BİLİM ETİĞİ Zorunlu
0+0+3
9
TFRL-3020 OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-3031 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA Seçmeli
0+3+0
9
TFRL-3040 GENEL FARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-4010 FARMAKOKİNETİK 1 Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-4031 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER II UYGULAMA Seçmeli
0+3+0
9
TFRL-4060 İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-5010 OTAKOİTLER Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-5020 ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-5030 DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-5040 SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-5050 KRONOFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-5061 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA Seçmeli
0+3+0
9
TFRL-5090 İMMÜNOFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-5100 NÖROFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-5110 PSİKOFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-5120 TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-6010 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ I Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-6020 VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6031 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA Seçmeli
0+3+0
9
TFRL-6040 FARMAKOKİNETİK II Seçmeli
0+0+3
9
TFRL-6050 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6060 RENAL FARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6070 DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6090 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6100 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6110 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli
0+0+2
6
TFRL-6140 FARMAKOVİJİLANS VE İLAÇ KULLANIMININ EKONOMİK BOYUTU Seçmeli
0+0+2
6