GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Klinik sorunlarla ilgili endodontik problemleri tanır ve diğer ana dental hastalıklarla ilişkisini kurar.
- Endodontik hastalıklar ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavilerinde ileri bilgi sahibi olur.
- Nitelikli hasta tedavisi, eğitim ve uygulama becerisini kazanır.
- Temel bilimler ile endodontinin tüm alanlarındaki ilişkiyi kurabilecek temel bilgi düzeyini sağlar.
- Endodontik sorunların etyolojisi, patogenezi, epidemiyoloji ve tedavisini tartışır.
- Kanıta dayalı endodonti konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
- Etik ve sosyal konuları anlar ve uygun davranış kazanır.
- Derinlemesine kavrayışın kritik analiz ve sentezi için konsept ve teorilerin düzgün bilgilerini elde eder.
- Öğrenci tedavi esnasında oluşan yanlışlardan kaçınma, ayırt etme ve sonuçlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
- Yaşam boyu öğrenme yetenek ve motivasyonunu hem teorik hem de pratik açıdan kazanır.
- Gözetim altında nitelikli araştırma ve yayın yapma becerisini kazanır.
- Endodonti ve diğer klinik disiplinler arasındaki ilişkilerin önemini ve ayrıntılarını bilir.
- Pulpa biyolojisi, etyolojisi, tanı, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, pulpa yaralanmaları ve ilişkili periradiküler hastalıklara ilgi, çalışmalar ve pratiğe hakimiyet kazanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Klinik sorunlarla ilgili endodontik problemleri tanır ve diğer ana dental hastalıklarla ilişkisini kurar.
- Endodontik hastalıklar ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavilerinde ileri bilgi sahibi olur.
- Nitelikli hasta tedavisi, eğitim ve uygulama becerisini kazanır.
- Temel bilimler ile endodontinin tüm alanlarındaki ilişkiyi kurabilecek temel bilgi düzeyini sağlar.
- Endodontik sorunların etyolojisi, patogenezi, epidemiyoloji ve tedavisini tartışır.
- Kanıta dayalı endodonti konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
- Etik ve sosyal konuları anlar ve uygun davranış kazanır.
- Derinlemesine kavrayışın kritik analiz ve sentezi için konsept ve teorilerin düzgün bilgilerini elde eder.
- Öğrenci tedavi esnasında oluşan yanlışlardan kaçınma, ayırt etme ve sonuçlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
- Yaşam boyu öğrenme yetenek ve motivasyonunu hem teorik hem de pratik açıdan kazanır.
- Gözetim altında nitelikli araştırma ve yayın yapma becerisini kazanır.
- Endodonti ve diğer klinik disiplinler arasındaki ilişkilerin önemini ve ayrıntılarını bilir.
- Pulpa biyolojisi, etyolojisi, tanı, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, pulpa yaralanmaları ve ilişkili periradiküler hastalıklara ilgi, çalışmalar ve pratiğe hakimiyet kazanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Klinik sorunlarla ilgili endodontik problemleri tanır ve diğer ana dental hastalıklarla ilişkisini kurar.
- Endodontik hastalıklar ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavilerinde ileri bilgi sahibi olur.
- Nitelikli hasta tedavisi, eğitim ve uygulama becerisini kazanır.
- Temel bilimler ile endodontinin tüm alanlarındaki ilişkiyi kurabilecek temel bilgi düzeyini sağlar.
- Endodontik sorunların etyolojisi, patogenezi, epidemiyoloji ve tedavisini tartışır.
- Kanıta dayalı endodonti konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
- Etik ve sosyal konuları anlar ve uygun davranış kazanır.
- Derinlemesine kavrayışın kritik analiz ve sentezi için konsept ve teorilerin düzgün bilgilerini elde eder.
- Öğrenci tedavi esnasında oluşan yanlışlardan kaçınma, ayırt etme ve sonuçlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
- Yaşam boyu öğrenme yetenek ve motivasyonunu hem teorik hem de pratik açıdan kazanır.
- Gözetim altında nitelikli araştırma ve yayın yapma becerisini kazanır.
- Endodonti ve diğer klinik disiplinler arasındaki ilişkilerin önemini ve ayrıntılarını bilir.
- Pulpa biyolojisi, etyolojisi, tanı, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, pulpa yaralanmaları ve ilişkili periradiküler hastalıklara ilgi, çalışmalar ve pratiğe hakimiyet kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
- Klinik sorunlarla ilgili endodontik problemleri tanır ve diğer ana dental hastalıklarla ilişkisini kurar.
- Endodontik hastalıklar ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavilerinde ileri bilgi sahibi olur.
- Nitelikli hasta tedavisi, eğitim ve uygulama becerisini kazanır.
- Temel bilimler ile endodontinin tüm alanlarındaki ilişkiyi kurabilecek temel bilgi düzeyini sağlar.
- Endodontik sorunların etyolojisi, patogenezi, epidemiyoloji ve tedavisini tartışır.
- Kanıta dayalı endodonti konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
- Etik ve sosyal konuları anlar ve uygun davranış kazanır.
- Derinlemesine kavrayışın kritik analiz ve sentezi için konsept ve teorilerin düzgün bilgilerini elde eder.
- Öğrenci tedavi esnasında oluşan yanlışlardan kaçınma, ayırt etme ve sonuçlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
- Yaşam boyu öğrenme yetenek ve motivasyonunu hem teorik hem de pratik açıdan kazanır.
- Gözetim altında nitelikli araştırma ve yayın yapma becerisini kazanır.
- Endodonti ve diğer klinik disiplinler arasındaki ilişkilerin önemini ve ayrıntılarını bilir.
- Pulpa biyolojisi, etyolojisi, tanı, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, pulpa yaralanmaları ve ilişkili periradiküler hastalıklara ilgi, çalışmalar ve pratiğe hakimiyet kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Klinik sorunlarla ilgili endodontik problemleri tanır ve diğer ana dental hastalıklarla ilişkisini kurar.
- Endodontik hastalıklar ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavilerinde ileri bilgi sahibi olur.
- Nitelikli hasta tedavisi, eğitim ve uygulama becerisini kazanır.
- Temel bilimler ile endodontinin tüm alanlarındaki ilişkiyi kurabilecek temel bilgi düzeyini sağlar.
- Endodontik sorunların etyolojisi, patogenezi, epidemiyoloji ve tedavisini tartışır.
- Kanıta dayalı endodonti konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
- Etik ve sosyal konuları anlar ve uygun davranış kazanır.
- Derinlemesine kavrayışın kritik analiz ve sentezi için konsept ve teorilerin düzgün bilgilerini elde eder.
- Öğrenci tedavi esnasında oluşan yanlışlardan kaçınma, ayırt etme ve sonuçlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
- Yaşam boyu öğrenme yetenek ve motivasyonunu hem teorik hem de pratik açıdan kazanır.
- Gözetim altında nitelikli araştırma ve yayın yapma becerisini kazanır.
- Endodonti ve diğer klinik disiplinler arasındaki ilişkilerin önemini ve ayrıntılarını bilir.
- Pulpa biyolojisi, etyolojisi, tanı, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, pulpa yaralanmaları ve ilişkili periradiküler hastalıklara ilgi, çalışmalar ve pratiğe hakimiyet kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Klinik sorunlarla ilgili endodontik problemleri tanır ve diğer ana dental hastalıklarla ilişkisini kurar.
- Endodontik hastalıklar ve ilişkili hastalıkların tanı ve tedavilerinde ileri bilgi sahibi olur.
- Nitelikli hasta tedavisi, eğitim ve uygulama becerisini kazanır.
- Temel bilimler ile endodontinin tüm alanlarındaki ilişkiyi kurabilecek temel bilgi düzeyini sağlar.
- Endodontik sorunların etyolojisi, patogenezi, epidemiyoloji ve tedavisini tartışır.
- Kanıta dayalı endodonti konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur.
- Etik ve sosyal konuları anlar ve uygun davranış kazanır.
- Derinlemesine kavrayışın kritik analiz ve sentezi için konsept ve teorilerin düzgün bilgilerini elde eder.
- Öğrenci tedavi esnasında oluşan yanlışlardan kaçınma, ayırt etme ve sonuçlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
- Yaşam boyu öğrenme yetenek ve motivasyonunu hem teorik hem de pratik açıdan kazanır.
- Gözetim altında nitelikli araştırma ve yayın yapma becerisini kazanır.
- Endodonti ve diğer klinik disiplinler arasındaki ilişkilerin önemini ve ayrıntılarını bilir.
- Pulpa biyolojisi, etyolojisi, tanı, hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi, pulpa yaralanmaları ve ilişkili periradiküler hastalıklara ilgi, çalışmalar ve pratiğe hakimiyet kazanır.