GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili

Doktora öğrencileri:

1. Endodontinin bilimsel ve klinik temellerini öğrenecekler,

2. Klinik becerilerini geliştirecekler,

3. Orijinal bir araştırma konusunu bularak, yürüterek, sunarak ve yayınlayarak akademik araştırma yeteneklerini geliştirecekler,

4. Yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını kazanacaklardır.