GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olan, başka bir enstitü veya Yükseköğretim Kurulundaki programlarda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olan ve bu Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde istenilen şartları yerine getiren öğrenciler, ilgili anabilim dalı kurul kararı, anabilim dalı başkanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yolu ile kabul edilir.