GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
34309-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
4
4
3
4
4
5
4
4
4
5
4
4
44309-YETERLİK SINAVI
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
5
54309-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BDB-1260-BESİN DESTEKLERİ VE SAĞLIK
BDB-3020-KANSER PATOGENEZİNDE BESİN BİLEŞENLERİ
4
4
4
5
3
4
3
4
3
5
5
5
BDB-3040-BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİ
4
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
3
BDB-3050-AKUT VE KRONİK ÇOCUK HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
BDB-3060-GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
4
3
5
3
5
5
3
3
4
5
5
2
BDB-3070-BESİN TÜKETİM ARAŞTIRMALARI
2
3
3
4
5
5
3
5
4
3
5
4
BDB-3080-ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BESLENME
3
2
2
3
3
4
3
4
5
4
4
3
BDB-3090-NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE DİYET TEDAVİSİ
5
5
4
5
5
5
3
5
3
4
5
5
BDB-3100-BESLENME VE GENETİK
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
BDB-3110-METABOLİZMADA VİTAMİNLERİN METABOLİK SÜRECİ I
5
5
5
4
4
3
3
3
5
5
5
3
BDB-3120-ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BESİN YARDIMI PROGRAMLARI
5
3
3
3
3
5
2
5
5
3
4
5
BDB-3130-ÜREME SAĞLIĞI VE BESLENME
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
BDB-4002-DOKTORA SEMİNERİ
5
4
4
5
5
5
4
5
4
4
4
4
BDB-4020-BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ
4
5
5
4
4
5
5
3
4
3
5
4
BDB-4030-ENERJİ ALIMI-HARCAMASI VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5
4
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
BDB-4050-DÜNYA MUTFAKLARI
3
5
3
3
4
4
4
4
3
5
4
2
BDB-4060-BESİN ÖĞESİ ETKİLEŞİMLERİ
3
3
4
5
3
4
3
4
3
5
5
5
BDB-4070-DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
BDB-4080-BESLENME VE DAVRANIŞ
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
BDB-4090-İNSAN BESLENMESİNİN MOLEKÜLER TEMELLERİ I
4
4
4
5
3
4
3
4
3
5
5
5
BDB-4100-METABOLİZMADA VİTAMİNLERİN METABOLİK SÜRECİ II
5
5
5
4
4
3
3
3
5
5
5
3
BDB-4110-İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI I (YETİŞKİN)
5
5
5
2
4
4
5
4
4
5
4
2
BDB-4120-SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ
5
5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
5
BDB-4130-BESİNLERDE BULUNAN ENDOKRİN BOZUCU BİLEŞİKLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
BDB-5010-BESİN ÖĞESİ VE HORMON ETKİLEŞİMİ
5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
4
BDB-5030-SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME YAKLAŞIMI
1
3
3
4
3
5
2
5
4
4
5
5
BDB-5050-TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ
3
4
4
3
3
5
5
3
4
4
4
3
BDB-5060-İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI I (ÇOCUK)
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
BDB-5070-İNSAN BESLENMESİNİN MOLEKÜLER TEMELLERİ II
4
4
4
5
3
4
3
4
3
5
5
5
BDB-5080-TOPLUM BESLENMESİNDE MİKRONUTRİENTLER
1
5
3
4
3
5
2
5
4
4
5
5
BDB-5090-BESİN ÖGESİ-KRONİK HASTALIK ETKİLEŞİMLERİ
5
5
5
3
4
4
4
4
5
5
5
4
BDB-5100-İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI II (YETİŞKİN)
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BDB-5110-TOPLUMDA RİSK GRUPLARINAYÖNELİK BESLENME
5
4
5
5
5
5
3
4
4
4
4
5
BDB-6010-METABOLİK SENDROM VE DİYET TEDAVİSİ
3
3
3
4
4
5
5
5
4
4
4
4
BDB-6020-KLİNİK NÜTRİSYONDA UYGULAMALAR
2
3
3
3
4
4
4
5
4
4
4
4
BDB-6030-METABOLİZMADA MİNERALLERİN METABOLİK SÜRECİ
5
5
5
4
4
3
3
3
5
5
5
3
BDB-6040-BESİN BESLENME VE SPORTİF PERFORMANS
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
BDB-6050-FİTOKİMYASALLAR METABOLİZMASI VE SAĞLIK
4
4
4
5
3
4
3
4
3
5
5
5
BDB-6060-BESLENME ANTROPOMETRİSİ
4
5
3
4
5
4
2
5
4
4
5
5
BDB-6070-ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
5
5
3
2
2
5
4
4
2
3
4
3
BDB-6080-KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (YETİŞKİN)
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BDB-6090-KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (ÇOCUK)
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
BDB-6100-KLİNİKTE MENÜ PLANLAMA İLKELERİ
3
5
4
3
4
5
4
4
5
4
5
4
BDB-6110-İNFLAMATUAR HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ
5
5
4
5
5
5
3
5
3
4
5
5
BDB-6120-YAŞLILIK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ
2
3
5
3
5
3
4
5
4
4
5
5
BDB-6130-YAĞ ASİTLERİ; FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI
4
4
4
5
3
4
3
4
3
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 49 484848484848484848484848
İlişki ağırlığı 192208200200199215178210199212226202
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir