GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Beslenme ve Diyetetik Programında yürütülen Doktora Programı ile öğrencilerin beslenme ve diyetetik ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini temel ve uygulamalı alanlarda geliştirebilmeleri ile toplum sağlığını etkileyecek sorunların çözümü ile insan sağlığının korunması amaçlanmaktadır. İnsan yaşamı ile ilgili konularda ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış uluslar arası standartlarda insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Lisansüstü programlardaki tüm dersler bölüm öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır.