GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Doktora programına kayıtlı bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için 27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan G.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.