GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
34309 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK Zorunlu
0+1+3
5
44309 YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+0
25
54309 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu
0+1+3
30
BDB-4002 DOKTORA SEMİNERİ Zorunlu
0+2+0
5
BDB-5090 BESİN ÖGESİ-KRONİK HASTALIK ETKİLEŞİMLERİ Zorunlu
0+0+2
8
BDB-6060 BESLENME ANTROPOMETRİSİ Zorunlu
0+0+2
9
BDB-1260 BESİN DESTEKLERİ VE SAĞLIK Seçmeli
0+0+2
6
BDB-3020 KANSER PATOGENEZİNDE BESİN BİLEŞENLERİ Seçmeli
0+0+2
8
BDB-3040 BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİ Seçmeli
0+0+2
8
BDB-3050 AKUT VE KRONİK ÇOCUK HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-3060 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-3070 BESİN TÜKETİM ARAŞTIRMALARI Seçmeli
0+0+2
9
BDB-3080 ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BESLENME Seçmeli
0+0+2
9
BDB-3090 NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE DİYET TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-3100 BESLENME VE GENETİK Seçmeli
0+0+2
8
BDB-3110 METABOLİZMADA VİTAMİNLERİN METABOLİK SÜRECİ I Seçmeli
0+0+2
9
BDB-3120 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BESİN YARDIMI PROGRAMLARI Seçmeli
0+0+2
8
BDB-3130 ÜREME SAĞLIĞI VE BESLENME Seçmeli
0+0+2
9
BDB-4020 BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
8
BDB-4030 ENERJİ ALIMI-HARCAMASI VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-4050 DÜNYA MUTFAKLARI Seçmeli
0+0+2
8
BDB-4060 BESİN ÖĞESİ ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-4070 DOĞUŞTAN METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME Seçmeli
0+0+2
8
BDB-4080 BESLENME VE DAVRANIŞ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-4090 İNSAN BESLENMESİNİN MOLEKÜLER TEMELLERİ I Seçmeli
0+0+2
8
BDB-4100 METABOLİZMADA VİTAMİNLERİN METABOLİK SÜRECİ II Seçmeli
0+0+2
9
BDB-4110 İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI I (YETİŞKİN) Seçmeli
0+0+2
8
BDB-4120 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA DİYET TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-4130 BESİNLERDE BULUNAN ENDOKRİN BOZUCU BİLEŞİKLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Seçmeli
0+0+2
8
BDB-5010 BESİN ÖĞESİ VE HORMON ETKİLEŞİMİ Seçmeli
0+0+2
8
BDB-5030 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME YAKLAŞIMI Seçmeli
0+0+2
8
BDB-5050 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-5060 İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI I (ÇOCUK) Seçmeli
0+0+2
9
BDB-5070 İNSAN BESLENMESİNİN MOLEKÜLER TEMELLERİ II Seçmeli
0+0+2
8
BDB-5080 TOPLUM BESLENMESİNDE MİKRONUTRİENTLER Seçmeli
0+0+2
9
BDB-5100 İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI II (YETİŞKİN) Seçmeli
0+0+2
8
BDB-5110 TOPLUMDA RİSK GRUPLARINAYÖNELİK BESLENME Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6010 METABOLİK SENDROM VE DİYET TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6020 KLİNİK NÜTRİSYONDA UYGULAMALAR Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6030 METABOLİZMADA MİNERALLERİN METABOLİK SÜRECİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6040 BESİN BESLENME VE SPORTİF PERFORMANS Seçmeli
0+0+2
8
BDB-6050 FİTOKİMYASALLAR METABOLİZMASI VE SAĞLIK Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6070 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6080 KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (YETİŞKİN) Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6090 KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (ÇOCUK) Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6100 KLİNİKTE MENÜ PLANLAMA İLKELERİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6110 İNFLAMATUAR HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
8
BDB-6120 YAŞLILIK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Seçmeli
0+0+2
9
BDB-6130 YAĞ ASİTLERİ; FİZYOLOJİK FONKSİYONLARI Seçmeli
0+0+2
9