GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.
- Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.
- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
- Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.
- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.
- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
- Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.
- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.
- Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.
- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
- Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.
- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.
- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
- Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.
- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
- Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
- Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Yüksek lisans düzeyinde edindiği alana özgü temel bilgileri ileri düzeyde uygular.
- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
- Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.
- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.
- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
- Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.
- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
- Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
- Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
- Alanına özgü ileri araştırma yöntemlerini kullanır.
- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.
- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
- Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.
- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
- Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
- Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.
- Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
- Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
- Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.
- Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
- Mesleki ve etik sorumluluk gereklerine uygun davranır.
- Özgün bir yöntem, tasarım veya uygulamayı alanına veya farklı bir alana uyarlar.
- Multidisipliner mesleki yaklaşım çerçevesinde sorunların çözümünde yaratıcı/eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanır.
- Teknolojik gelişmelere paralel olarak alanıyla ilgili araç-gereçleri kullanır.
- Alana özgü kanıta dayalı araştırmalar yürütür.
- Alana özgü bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarına yönelik yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
- Akademik çalışmalarının sonuçlarını çıktılarını akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
- Alanı ile ilgili sağlık politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini kalite çerçevesinde değerlendirerek çözümler geliştirir.
- Bilimsel ve teknolojik alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki gelişmeleri takip eder.
- Ulusal ve uluslararası alandaki yenilikleri takip ederek değerlendirir ve toplum yararına kullanır.