GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
En az program dersleri içerisinde zorunlu ve seçmeli derslerden en az 27 krediyi (60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla) ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.