GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Hakkında
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi, Hemşirelik Bölümü 1999 yılında kurulmuştur. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren bir kurumdur. Eğitim ve araştırma faaliyetlerini Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , Halk Sağlığı Hemşireliği olmak üzere yedi anabilim dalında yürütmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde 17 öğretim üyesi olmak üzere toplam 37 öğretim elemanı, eğitim ve araştırma laboratuarları önemli yer almaktadır. Bölüm ilk lisans öğrencilerini 1999 yılında, yüksek lisans 2003 ve doktora öğrencilerini 2012 yılında almıştır.