GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
- Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilme
- Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
- Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
- Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
- Etkili iletişim becerilerini kullanabilme
- Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.
- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
- Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
- Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
- Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.
- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
Öğrenme Yetkinliği
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
- Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
- Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
- Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilme
- Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
- Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
- Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
- Etkili iletişim becerilerini kullanabilme
- Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.
- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
Alana Özgü Yetkinlik
- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
- Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
- Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
- Etkili iletişim becerilerini kullanabilme
- Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.
- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
- Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilme
- Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.