GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Hemşirelikte doktora programı gerek akademik ortamlarda gerekse çalışma alanlarında bilgi üretmek ve yaymak, bilim insanı yetiştirmek ve sağlık sistemi üzerinde etkili olabilecek lider, eğitici ve araştırmacı kadroların güçlendirilmesi amacıyla mezunlar yetiştirir. Hemşirelik derslerini yürütecek, bu konuda hemşire eğiticileri kanıta dayalı çalışmalar yapacak araştırmacılar, öğretim elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca hemşirelikle ilgili doktora programlarına başlayan öğrencilerin doktora eğitimi süresince, alanında orijinal araştırmalar yürütmesi ve bilgi üretmeye katkı vermesi hedeflenmektedir.