GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
HEM-1131 -HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM UYGULAMASI
5
5
5
5
3
4
3
4
4
5
3
4
4
3
5
5
HEM-3020-SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ I
3
0
0
3
2
2
3
5
3
5
3
3
4
5
3
1
HEM-3030-HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİK YAPISI
2
5
0
3
4
5
1
0
5
5
1
1
4
1
1
5
HEM-3040-HEMŞİRELİK BAKIMI
5
2
0
0
4
0
5
5
3
5
1
2
3
5
2
5
HEM-3050-İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELİĞİNDE VAKA YÖNETİMİ
4
2
2
2
2
1
5
4
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-3060-YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ
4
1
2
2
2
1
4
4
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-3070-CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I
5
5
4
4
4
3
4
4
3
5
4
5
3
3
3
4
HEM-3080-DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I
1
1
3
2
4
2
5
1
4
1
2
3
3
3
3
2
HEM-3090-ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
5
HEM-3100-ÇOCUKTA SAĞLIK TANILAMASI
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
HEM-3110-İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I
4
4
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
5
4
4
3
HEM-3120-SAĞLIK EĞİTİMİ-İLKE, SÜREÇ VE YÖNTEMLER
5
4
0
4
4
4
0
0
0
0
4
4
0
5
4
4
HEM-3130-OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
3
HEM-3140-AİLE SAĞLIĞI VE EVDE BAKIM HEMŞİRELİĞİ
5
4
3
4
0
4
0
0
0
0
4
4
4
1
2
3
HEM-3150-RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ FELSEFESİ
5
0
0
0
2
5
0
0
2
0
0
2
2
3
5
5
HEM-3151-RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
3
0
0
5
4
5
0
0
3
3
2
5
5
4
5
5
HEM-3160-İLETİŞİM TERAPİSİ
5
0
0
1
0
5
0
0
3
0
1
5
0
0
5
0
HEM-3170-HEMŞİRELİKTE YÖNETİM MODELLERİ
4
5
3
5
5
4
3
5
5
4
5
4
4
3
4
5
HEM-3171-HEMŞİRELİKTE YÖNETİM MODELLERİ UYGULAMASI
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
3
4
4
3
5
5
HEM-3180-HEMŞİRELİK MODELLERİ I
4
1
4
0
3
0
3
5
4
4
4
3
3
1
5
4
HEM-4010-SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ II
5
0
2
3
1
1
2
4
3
5
3
4
4
2
5
5
HEM-4020-HEMŞİRELİKTE KLİNİK ETİK
2
2
0
2
3
0
5
5
3
5
1
3
2
4
3
3
HEM-4030-CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II
4
3
4
4
3
3
5
3
3
5
4
5
3
3
3
4
HEM-4031-YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
3
1
2
2
4
1
5
3
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-4040-DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II
3
3
3
4
4
4
5
5
4
5
3
5
4
5
4
3
HEM-4041-DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1
3
1
1
2
2
HEM-4050-ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
5
HEM-4051-ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İLERİ UYGULAMASI
5
5
3
5
4
5
5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
HEM-4060-İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II
5
4
2
2
4
3
0
0
0
0
3
4
5
4
4
4
HEM-4061-İLERİ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
5
3
3
2
4
0
0
0
0
0
4
4
4
4
2
3
HEM-4070-İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
1
2
4
4
3
3
HEM-4080-HEMŞİRELİK BAKIMINDA KÜLTÜREL YAKLAŞIM
5
3
0
1
1
2
2
0
0
0
5
5
4
0
3
0
HEM-4090-PSİKİYATRİDE ETİK VE YASAL KONULARIN İRDELENMESİ
5
5
2
4
5
5
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
HEM-4100-HEMŞİRELİKTE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ
4
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
3
4
5
HEM-4101-HEMŞİRELİKTE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ UYGULAMASI
4
5
5
5
5
5
5
4
3
5
4
4
4
3
4
5
HEM-4110-HEMŞİRELİK MODELLERİ II
5
0
3
0
1
1
3
5
2
5
1
1
2
2
5
3
HEM-5010-HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM
4
1
0
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
HEM-5011-HEMŞİRELİKTE İLERİ UYGULAMALAR I
5
0
2
3
4
0
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
HEM-5020-ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
4
2
2
2
2
1
5
4
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-5030-REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ
4
2
2
2
2
1
5
4
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-5040-İÇ HASTALIKLARINDA ACİL DURUMLARDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
3
1
2
2
2
1
4
3
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-5050-ACİL HEMŞİRELİĞİ
4
2
3
3
3
2
4
3
4
4
5
5
3
3
2
4
HEM-5060-CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I
5
5
3
3
4
3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
HEM-5070-PERİNATOLAJİ HEMŞİRELİĞİ I
4
5
2
5
5
5
5
2
5
5
4
3
4
4
5
5
HEM-5080-JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
1
4
2
4
1
2
4
1
3
1
1
3
2
4
4
2
HEM-5090-YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
HEM-5100-SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK
2
2
2
4
0
4
1
0
0
0
5
3
3
5
3
5
HEM-5110-HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I
5
5
4
4
4
3
5
1
5
5
1
3
5
4
4
0
HEM-5120-HEMŞİRELİĞE ÖZEL EPİDEMİYOLOJİ
5
4
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HEM-5130-GERONTOLOJİ-GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ
5
4
0
4
4
0
0
0
0
0
1
3
3
3
2
3
HEM-5140-HEMŞİRELİKTE DANIŞMANLIK BECERİLERİ
4
5
3
4
4
4
4
0
4
5
0
4
4
4
4
0
HEM-5150-TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
4
4
1
4
4
5
4
0
4
5
4
4
4
5
4
4
HEM-5160-HEMŞİRELİKTE YÖNETSEL SORUNLARIN ANALİZİ
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
3
5
4
HEM-5170-HEMŞİRELİKTE KALİTE STANDARTLARI YÖNETİMİ
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5
3
5
4
HEM-5180-HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ
5
4
3
3
2
3
5
4
2
4
3
4
3
3
2
5
HEM-5190-HASTA EĞİTİMİNDE ESASLAR
5
5
4
3
5
4
5
5
4
4
5
5
3
4
5
5
HEM-6010-HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI
5
3
5
5
5
4
5
5
5
5
2
2
5
3
1
5
HEM-6011-HEMŞİRELİKTE İLERİ UYGULAMALAR II
3
3
2
5
4
3
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
HEM-6020-CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II
5
5
3
3
4
3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
HEM-6021-CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
5
3
4
3
4
3
5
5
3
4
5
5
5
5
4
5
HEM-6030-PERİNATOLAJİ HEMŞİRELİĞİ II
4
5
3
5
5
5
5
3
4
4
2
4
4
5
4
3
HEM-6031-ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI
3
2
1
2
4
1
5
3
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-6040-DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKAŞIMLAR
3
3
3
4
4
5
4
0
4
5
2
3
2
3
4
2
HEM-6041-İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE ÖZEL ALAN UYGULAMASI
4
2
2
2
3
1
5
4
3
5
4
5
4
3
4
3
HEM-6050-CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIK
1
1
1
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
5
4
1
HEM-6051-GRUP DİNAMİKLERİ VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI
5
4
2
0
3
5
4
0
4
5
4
4
4
4
4
0
HEM-6060-PEDİATRİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
5
5
4
5
4
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
4
HEM-6070-HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II
1
1
2
2
1
2
3
1
0
0
2
3
3
3
0
3
HEM-6080-UZMANLIK ALANI BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR
4
4
3
3
5
5
4
0
4
4
4
4
4
4
4
0
HEM-6090-HEMŞİRELİKTE YÖNETİM PSİKOLOJİSİ
5
3
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
3
5
5
HEM-6100-YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ
4
3
3
3
3
2
5
4
3
4
3
5
3
3
5
5
İlişkili ders sayısı / 71 71645965676461526159687068686964
İlişki ağırlığı 290224182231237218260202231267231283267247273248
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir