GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri yorumlayabilme.
2- Hemşirelik alanına yönelik yaptığı çalışmalarda kullanması gereken istatistiksel yöntemleri yorumlayabilme.
3- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı bilimsel sürece uygun olarak geliştirebilme.
4- Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak üretebilme
5- Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araç - gereç ve programları kullanabilme
6- Özgün olarak ortaya koyduğu çalışmayı uluslararası makale/bildiri olarak yayınlayabilme.
7- Hemşirelik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümünde mesleki etik ilke ve değerleri kullanabilme.
8- Yaşam boyu öğrenme süreci ve ilkelerini mesleki uygulamalarına uyarlayabilme.
9- Mesleki ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik liderlik yapabilme.
10- Mesleki uygulamalarında yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanabilme
11- Farklı kültürel yapılara uygun hemşirelik hizmeti sunabilme.
12- Etkili iletişim becerilerini kullanabilme
13- Gerekli durumlarda diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme.
14- Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik toplumu aydınlatabilme
15- Alanına uygun kullanabileceği hemşirelik model ve kuramlarını belirleyebilme
16- Sağlık strateji ve politikalarını yorumlayabilme.