GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1210999-TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3210999-DOKTORA TEZ DÖNEMİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4210999-DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5210999-DOKTORA YETERLİK SINAVI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6210999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK- 4040-BAKTERİ GENETİĞİ VE REKOMBİNANT DNA
4
2
2
2
1
1
1
1
2
5
MİK-3010 -ÖZEL BAKTERİYOLOJİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-3020-ÖZEL VİROLOJİ I
0
0
5
0
3
5
0
0
3
5
MİK-3030 -KÜF MANTARLARI VE ENFEKSİYONLARI
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
MİK-3031 -UYGULAMALI MİKOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MİK-3040 -MAYA-MAYA BENZERİ MANTARLAR VE ENFEKSİYONLARI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-3050 -KLİNİK MİKROBİYOLOJİ II
0
0
0
0
4
3
3
3
0
5
MİK-3051 -KLİNİK MİKROBİYOLOJİ II UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-3060-ÖZEL MİKROBİYAL İMMÜNOLOJİ I
1
1
1
1
2
2
2
2
1
4
MİK-3070-ÖZEL VİROLOJİ II
3
3
5
3
3
5
3
3
5
5
MİK-4010 -MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
0
0
1
0
1
4
1
1
0
5
MİK-4011 -MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-4020 -ÖZEL PROTOZOOLOJİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
MİK-4021 -UYGULAMALI PARAZİTOLOJİ
0
0
0
4
0
0
0
4
0
4
MİK-4030 -ÖZEL HELMİNTOLOJİ
0
0
0
5
2
2
2
5
4
4
MİK-4041 -UYGULAMALI REKOMBİNANT DNA TEKNİKLERİ
5
4
1
1
2
0
0
0
1
5
MİK-4050-ÖZEL MİKROBİYAL İMMÜNOLOJİ II
1
1
1
1
4
4
4
4
1
3
MİK-4051 -DENEYSEL İMMÜNOLOJİ II
1
1
1
1
3
3
3
3
0
1
MİK-4060 -KLİNİK MİKROBİYOLOJİDE ANTİBİYOTİKLER
1
0
0
0
4
0
0
0
5
4
MİK-4070-MİKROBİYAL ENFEKSİYONLARDA İMMÜNOPATOGENEZ
2
2
2
2
5
5
5
5
0
1
MİK-5002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-5003 -ARAŞTIRMA
5
5
5
5
5
5
3
3
4
5
MİK-5010 -BAKTERİ FİZYOLOJİSİ
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
MİK-5020 -BAKTERİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-5030 -VİROLOJİDE ÖZEL KONULAR
3
3
5
3
2
5
3
3
5
5
MİK-5040 -MİKOLOJİDE ÖZEL KONULAR
3
5
3
3
3
3
5
3
5
5
MİK-5060 -PARAZİTOLOJİDE ÖZEL KONULAR
0
0
0
5
0
0
0
5
3
3
MİK-5070 -İMMÜNOLOJİDE ÖZEL KONULAR
1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
MİK-5080 -MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR
0
0
4
0
3
4
3
3
4
4
MİK-5090 -STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-6002-SEMİNER
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MİK-6003 -ARAŞTIRMA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MİK-6010 -TIBBİ ENTOMOLOJİ
0
0
0
2
3
4
0
4
4
1
MİK-6020 -AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
İlişkili ders sayısı / 40 32303334383533363539
İlişki ağırlığı 128121130132152152134149146167
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir