GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Farmakoloji (Tıp)  doktora programından mezun olmak için öğrencilerin en az 8 yarıyıl süreli eğitim, araştırma ve uygulama etkinliklerini yerine getirmek üzere, program için zorunlu tutulan dersleri içerecek şekilde 120 AKTS kredisi değerinde dersleri ve 120 AKTS kredisi değerindeki tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması gerekir. 120 AKTS kresidinin 90 AKTS''lik kısmının zorunlu ve seçmeli derslerden kazanması, kalan 30 AKTS''nin yeterlik sürecine hazırlık olarak tamamlanması gerekmektedir.Gazi  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlaması ve en az 3,00 genel akademik ortalamanın sağlanması ile birlikte yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra, danışman öğretim üyesinin yönetiminde tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir. Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, tez konusuyla ilgili danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale,patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanının onayını da alıp ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder.