GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
32009-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
3
3
3
3
0
4
4
3
4
0
3
5
4
4
42009-YETERLİK SINAVI
5
2
5
3
3
3
3
1
0
3
2
3
3
3
52009-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
3
3
3
4
1
4
3
4
4
0
4
3
4
5
FRL-3010-İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I
3
4
3
2
3
4
4
4
4
3
3
4
3
3
FRL-3020-OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
2
2
1
0
2
0
2
4
0
0
0
3
1
FRL-3030-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (TEORİK)
4
4
5
5
2
5
4
5
4
2
5
4
4
4
FRL-3031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA
2
4
5
5
0
3
3
5
2
0
3
3
4
4
FRL-3040-GENEL FARMAKOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
1
1
2
2
FRL-4002-DOKTORA SEMİNERİ
3
2
1
3
1
5
3
1
5
0
2
2
4
5
FRL-4010 -FARMAKOKİNETİK 1
4
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
4
3
3
FRL-4020-BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1
3
3
5
0
5
1
2
0
0
1
0
3
0
FRL-4031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER II UYGULAMA
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
FRL-4060-İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II
3
3
4
3
3
5
4
3
5
5
3
4
4
4
FRL-5010 -OTAKOİTLER
3
0
0
0
2
3
0
0
4
0
0
0
1
3
FRL-5020 -ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ
4
3
4
3
3
4
4
3
4
5
3
4
3
3
FRL-5030 -DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR
3
3
5
5
4
5
4
3
5
5
3
3
4
3
FRL-5040 -SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
5
5
3
4
4
4
3
4
4
5
3
3
5
4
FRL-5050 -KRONOFARMAKOLOJİ
3
3
1
0
5
3
0
3
2
0
0
0
3
3
FRL-5061-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA
4
3
5
5
5
3
3
3
4
4
4
4
4
4
FRL-5090 -İMMÜNOFARMAKOLOJİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
FRL-5100 -NÖROFARMAKOLOJİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
4
0
0
5
5
FRL-5110 -PSİKOFARMAKOLOJİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
FRL-5120-TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ
0
0
0
3
1
3
0
5
0
0
1
0
3
3
FRL-5130-İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE BİLİM ETİĞİ
0
5
5
4
0
5
5
4
4
0
5
4
4
4
FRL-6010-KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ I
4
4
3
2
4
5
4
3
4
5
3
5
4
5
FRL-6020 -VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ
3
4
3
3
3
4
4
3
5
5
3
3
4
3
FRL-6031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA
0
2
0
4
2
3
2
5
2
0
0
3
2
3
FRL-6040 -FARMAKOKİNETİK II
5
4
3
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
FRL-6050 -İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
4
0
0
0
5
3
0
0
4
0
0
0
3
3
FRL-6060 -RENAL FARMAKOLOJİ
3
4
3
3
3
3
1
4
3
1
1
0
2
1
FRL-6070 -DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
FRL-6090-SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR
3
3
3
3
3
5
4
3
5
5
3
5
3
4
FRL-6100 -SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
4
0
3
0
4
0
3
5
0
0
0
5
5
FRL-6110 -AKILCI İLAÇ KULLANIMI
3
5
2
2
5
4
5
5
4
4
2
4
4
4
FRL-6140-FARMAKOVİJİLANS VE İLAÇ KULLANIMININ EKONOMİK BOYUTU
3
4
3
3
4
4
3
3
2
5
3
4
4
4
İlişkili ders sayısı / 35 3131253124342433311824223433
İlişki ağırlığı 109109841037612982110123716477121119
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir