GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
32009 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK Zorunlu
0+1+3
5
42009 YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+0
25
52009 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu
0+1+3
30
FRL-3010 İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I Zorunlu
0+0+3
9
FRL-3030 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (TEORİK) Zorunlu
0+0+2
6
FRL-3031 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA Zorunlu
0+3+0
9
FRL-4002 DOKTORA SEMİNERİ Zorunlu
0+2+0
5
FRL-4020 BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Zorunlu
0+0+2
6
FRL-4031 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER II UYGULAMA Zorunlu
0+3+0
9
FRL-5061 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA Zorunlu
0+3+0
9
FRL-5130 İYİ KLİNİK UYGULAMALARI VE BİLİM ETİĞİ Zorunlu
0+0+3
9
FRL-6031 FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA Zorunlu
0+3+0
9
FRL-3020 OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-3040 GENEL FARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-4010 FARMAKOKİNETİK 1 Seçmeli
0+0+3
9
FRL-4060 İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II Seçmeli
0+0+2
6
FRL-5010 OTAKOİTLER Seçmeli
0+0+3
9
FRL-5020 ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-5030 DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli
0+0+2
6
FRL-5040 SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-5050 KRONOFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-5090 İMMÜNOFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-5100 NÖROFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-5110 PSİKOFARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-5120 TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ Seçmeli
0+0+3
9
FRL-6010 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ I Seçmeli
0+0+3
9
FRL-6020 VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6040 FARMAKOKİNETİK II Seçmeli
0+0+3
9
FRL-6050 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6060 RENAL FARMAKOLOJİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6070 DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6090 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6100 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6110 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Seçmeli
0+0+2
6
FRL-6140 FARMAKOVİJİLANS VE İLAÇ KULLANIMININ EKONOMİK BOYUTU Seçmeli
0+0+2
6