GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Program Profili
İlk 4 dönemde Teorik ve pratik dersleri almış olmak. 5. dönemde yeterlilik sınavına girmek ve başarılı olmak. Daha sonraki dönemlerde doktora tez çalışmasına başlamak ve bitirmek.