GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3200999-DOKTORA TEZ DÖNEMİ
5
4
5
5
3
4
5
5
4
4
4200999-DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
4
2
4
1
3
3
4
4
2
4
5200999-DOKTORA YETERLİK SINAVI
4
5
4
4
2
4
4
3
4
5
6200999-TEZ HAZIRLIK DERSİ
2
2
4
5
1
3
4
2
2
2
FRL-3010 -İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI I
3
4
3
2
3
4
4
4
5
5
FRL-3020 -OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
4
5
3
2
4
3
3
4
5
FRL-3030 -FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (TEORİK)
3
3
5
5
5
3
4
3
5
5
FRL-3031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER UYGULAMA
4
4
5
5
4
4
5
3
4
4
FRL-3040 -GENEL FARMAKOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
FRL-4010 -FARMAKOKİNETİK 1
4
3
3
3
3
1
3
3
3
3
FRL-4020 -BİLİMSEL VERİYE ULAŞMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
4
1
3
3
1
1
5
5
2
1
FRL-4031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER II UYGULAMA
4
4
5
5
2
3
5
3
4
4
FRL-4060 -İLAÇ-RESEPTÖR ETKİLEŞMELERİ ve SİNYAL İLETİM MEKANİZMALARI II
3
3
4
3
3
5
4
3
5
5
FRL-5010 -OTAKOİTLER
3
3
0
0
1
4
2
3
4
4
FRL-5020 -ENDOKRİN SİSTM FARMAKOLOJİSİ
4
3
4
3
3
4
4
3
4
5
FRL-5030 -DİTABETTE DENEYSEL VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR
3
3
5
5
4
5
4
3
5
5
FRL-5040 -SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
3
3
3
3
2
4
3
3
4
5
FRL-5050 -KRONOFARMAKOLOJİ
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
FRL-5061-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER III UYGULAMA
4
3
5
5
5
3
3
3
4
4
FRL-5090 -İMMÜNOFARMAKOLOJİ
4
3
4
4
4
4
3
3
4
5
FRL-5100 -NÖROFARMAKOLOJİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
FRL-5110 -PSİKOFARMAKOLOJİ
4
3
3
3
2
4
3
4
4
5
FRL-5120-TERAPÖTİK İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ
4
2
5
1
4
2
4
4
4
4
FRL-6010 -KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ I
4
3
3
2
2
5
3
3
4
5
FRL-6020 -VASKÜLER SİSTEM BİYOLOJİSİ
3
4
3
3
3
4
4
3
5
5
FRL-6031-FARMAKOLOJİDE DENEYSEL MODELLER IV UYGULAMA
4
2
5
4
4
3
2
1
4
4
FRL-6040 -FARMAKOKİNETİK II
5
4
3
3
3
3
4
3
3
3
FRL-6050 -İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
4
4
4
2
0
3
3
4
5
5
FRL-6060 -RENAL FARMAKOLOJİ
4
4
3
3
1
4
2
2
4
5
FRL-6070 -DÜZ KAS KRONOFARMAKOLOJİSİ
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
FRL-6090 -SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR
3
3
3
3
3
5
4
3
5
5
FRL-6100 -SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
3
3
3
3
4
4
4
5
5
FRL-6110 -AKILCI İLAÇ KULLANIMI
3
5
0
1
2
4
5
5
4
4
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
4
4
3
3
3
1
4
4
2
4
İlişkili ders sayısı / 34 34343233333434343434
İlişki ağırlığı 12511212310996119125112133145
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir