GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
31609-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
4
5
4
4
4
4
3
4
5
4
1
3
5
2
41709-YETERLİK SINAVI
4
4
5
5
4
5
3
4
3
4
3
5
3
3
51609-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AKİ-3010 -ATOMİK SPEKTROSKOPİ
4
5
4
5
3
4
5
3
3
5
2
4
4
2
AKİ-3020-MOLEKÜL BASKILANMIŞ POLİMERLER ve UYGULAMALARI
2
4
4
1
4
4
3
3
2
4
2
3
4
3
AKİ-3030-ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU
3
3
1
1
0
5
3
4
1
0
2
1
2
1
AKİ-3040-SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ
4
5
4
4
1
3
4
3
4
5
3
5
5
3
AKİ-4002-DOKTORA SEMİNERİ
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
5
5
AKİ-4003-ANALİTİK KİMYADA ÖZEL KONULAR
2
4
4
3
1
4
4
3
3
4
4
3
3
3
AKİ-4010-FARMASÖTİK FORMLARDA VE BİYOLOJİK NUMUNELERDE ÇOKLU BİLEŞEN ANALİZLERİ
5
5
2
5
5
4
5
3
4
5
2
2
4
2
AKİ-4020-NANOBİYOTEKNOLOJİNİN ANALİTİK UYGULAMALARI
5
5
4
5
3
3
4
3
5
4
3
1
4
2
AKİ-5010-ELEKTROFOREZ
4
5
3
4
5
3
5
3
3
4
2
2
3
3
AKİ-5020-BİYOSENSÖRLER VE KULLANIM ALANLARI
3
5
5
5
1
5
4
3
4
3
2
2
5
4
AKİ-5030-YAKIN IR ve RAMAN SPEKTROSKOPİSİ
5
5
5
5
5
2
4
4
4
3
1
2
4
3
AKİ-6010-ELEKTOKİMYASAL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI
5
5
4
5
5
1
3
4
4
4
5
4
4
4
AKİ-6020-KÜTLE SPEKTROMETRİ YÖNTEMLERİNİN METALOMİK YAKLAŞIMDA KULLANIMI
4
3
5
5
4
3
3
2
4
4
1
2
4
4
AKİ-6030-KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER
3
3
4
5
5
3
3
2
1
4
2
3
1
1
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
5
5
3
1
3
3
2
5
5
4
1
4
3
İlişkili ders sayısı / 18 1818181817181818181718181818
İlişki ağırlığı 7080727460656859647147536953
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir