GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar üniversitelerin "Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle aynı veya benzer alanlarda yurtiçi veya yurtdışı yüksek öğretim kurumlarında akademik kariyer yapabilirler. Doktora sonrası programlara başvurabilirler. Kamu veya özel kuruluşlardaki araştırma merkezlerinde görev alabilirler.