GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

İstihdam Olanakları
F.Toksikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesi alanlar üniversitede araştırmacı olarak, ilaç , kimya ve gıda endüstrisinde ve kamuda (Sağlık Bakanlığı,Tarım bakanlığı,Çevre Bakanlığı gibi) ruhsatlandırma,farmakovijilans ve araştırma laboratuarı bölümlerinde iş olanakları bulunmaktadır.