GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Toksikoloji araştırmaları yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuar becerilerini etkin olarak kullanma yeteneğine sahip olur
- Kompleks toksikolojik veri analizlerini yapabilme, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi kazanır
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi . Kimyasal risk değerlendirme becerisi kazanır
- Karsinojenik ve mutajenik etkenlerin etki mekanizmalarını anlama becerisi kazanır
- Kimyasal etkenlerin toksik etkilerini in vivo ve in vitro test sistemlerinde uygulama ve değerlendirme prensiplerini öğrenir
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin ortaya koyduğu toksik etkilerde hedef organların rolünü anlama becerisi kazanır
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisine sahip olur
- Kimyasallar ve radyasyonun kadın ve erkek üreme sistemleri ve gelişen embriyo / fötus üzerindeki moleküler ve hücresel etkilerini analiz edebilme becerisi kazanır
- Maddelerin veya kimyasal karışımların çevredeki sistemlerdeki davranışlarını ve bu çevrede yaşayan organizmalar üzerindeki toksik etkilerini değerlendirebilme becerisine sahip olur
- İmmün sistem üzerinde çeşitli ajanlar tarafından meydana getirilen değişikliklerin değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yöntemler ile elde ettiği verileri risk değerlendirmesinde nasıl kullanacağını öğrenir
- Beslenmenin metabolik yolaklarda ve homeostaz üzerinde meydana getirdiği genotipik ve fenotipik değişikliklerin öğrenir ve elde edilen verileri değerlendirir
- Karsinojenesite riski taşıyan etkenlerin genotoksisite ve epigenetik etki mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olur ve ilgili testleri uygulama becerisi kazanır
- Partiküller ve nanoteknoloji yoluyla üretilen ya da çevresel, mesleksel yollarla maruz kalınan nano boyutlu materyallerin; bulunuşları, üretimleri, kullanım alanları, toksisiteleri, toksisite testleri ve düzenlenmeleri ile ilgili devingen yapıyı takip eder.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Toksikoloji araştırmaları yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuar becerilerini etkin olarak kullanma yeteneğine sahip olur
- Kompleks toksikolojik veri analizlerini yapabilme, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi kazanır
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi . Kimyasal risk değerlendirme becerisi kazanır
- Karsinojenik ve mutajenik etkenlerin etki mekanizmalarını anlama becerisi kazanır
- Kimyasal etkenlerin toksik etkilerini in vivo ve in vitro test sistemlerinde uygulama ve değerlendirme prensiplerini öğrenir
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin ortaya koyduğu toksik etkilerde hedef organların rolünü anlama becerisi kazanır
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisine sahip olur
- Kimyasallar ve radyasyonun kadın ve erkek üreme sistemleri ve gelişen embriyo / fötus üzerindeki moleküler ve hücresel etkilerini analiz edebilme becerisi kazanır
- Maddelerin veya kimyasal karışımların çevredeki sistemlerdeki davranışlarını ve bu çevrede yaşayan organizmalar üzerindeki toksik etkilerini değerlendirebilme becerisine sahip olur
- İmmün sistem üzerinde çeşitli ajanlar tarafından meydana getirilen değişikliklerin değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yöntemler ile elde ettiği verileri risk değerlendirmesinde nasıl kullanacağını öğrenir
- Beslenmenin metabolik yolaklarda ve homeostaz üzerinde meydana getirdiği genotipik ve fenotipik değişikliklerin öğrenir ve elde edilen verileri değerlendirir
- Karsinojenesite riski taşıyan etkenlerin genotoksisite ve epigenetik etki mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olur ve ilgili testleri uygulama becerisi kazanır
- Partiküller ve nanoteknoloji yoluyla üretilen ya da çevresel, mesleksel yollarla maruz kalınan nano boyutlu materyallerin; bulunuşları, üretimleri, kullanım alanları, toksisiteleri, toksisite testleri ve düzenlenmeleri ile ilgili devingen yapıyı takip eder.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Toksikoloji araştırmaları yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Toksikolojik araştırmalarda edinilen laboratuar becerilerini etkin olarak kullanma yeteneğine sahip olur
- Kompleks toksikolojik veri analizlerini yapabilme, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi kazanır
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi . Kimyasal risk değerlendirme becerisi kazanır
- Karsinojenik ve mutajenik etkenlerin etki mekanizmalarını anlama becerisi kazanır
- Kimyasal etkenlerin toksik etkilerini in vivo ve in vitro test sistemlerinde uygulama ve değerlendirme prensiplerini öğrenir
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin ortaya koyduğu toksik etkilerde hedef organların rolünü anlama becerisi kazanır
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisine sahip olur
- Kimyasallar ve radyasyonun kadın ve erkek üreme sistemleri ve gelişen embriyo / fötus üzerindeki moleküler ve hücresel etkilerini analiz edebilme becerisi kazanır
- Maddelerin veya kimyasal karışımların çevredeki sistemlerdeki davranışlarını ve bu çevrede yaşayan organizmalar üzerindeki toksik etkilerini değerlendirebilme becerisine sahip olur
- İmmün sistem üzerinde çeşitli ajanlar tarafından meydana getirilen değişikliklerin değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yöntemler ile elde ettiği verileri risk değerlendirmesinde nasıl kullanacağını öğrenir
- Beslenmenin metabolik yolaklarda ve homeostaz üzerinde meydana getirdiği genotipik ve fenotipik değişikliklerin öğrenir ve elde edilen verileri değerlendirir
- Karsinojenesite riski taşıyan etkenlerin genotoksisite ve epigenetik etki mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olur ve ilgili testleri uygulama becerisi kazanır
- Partiküller ve nanoteknoloji yoluyla üretilen ya da çevresel, mesleksel yollarla maruz kalınan nano boyutlu materyallerin; bulunuşları, üretimleri, kullanım alanları, toksisiteleri, toksisite testleri ve düzenlenmeleri ile ilgili devingen yapıyı takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
- İlaçların istenmeyen etkilerini izleme, araştırma ve değerlendirme becerisine sahip olur
- Maddelerin veya kimyasal karışımların çevredeki sistemlerdeki davranışlarını ve bu çevrede yaşayan organizmalar üzerindeki toksik etkilerini değerlendirebilme becerisine sahip olur
- İmmün sistem üzerinde çeşitli ajanlar tarafından meydana getirilen değişikliklerin değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yöntemler ile elde ettiği verileri risk değerlendirmesinde nasıl kullanacağını öğrenir
- Beslenmenin metabolik yolaklarda ve homeostaz üzerinde meydana getirdiği genotipik ve fenotipik değişikliklerin öğrenir ve elde edilen verileri değerlendirir
- Karsinojenesite riski taşıyan etkenlerin genotoksisite ve epigenetik etki mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olur ve ilgili testleri uygulama becerisi kazanır
- Partiküller ve nanoteknoloji yoluyla üretilen ya da çevresel, mesleksel yollarla maruz kalınan nano boyutlu materyallerin; bulunuşları, üretimleri, kullanım alanları, toksisiteleri, toksisite testleri ve düzenlenmeleri ile ilgili devingen yapıyı takip eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Problem çözme becerisinde mükemmellik ve yenilikçilik gösterme, entellektüel düzeyde yorumlama ve yüksek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olur
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi . Kimyasal risk değerlendirme becerisi kazanır
Alana Özgü Yetkinlik
- Toksikoloji araştırmaları yürütebilme, deney sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır
- Kompleks toksikolojik veri analizlerini yapabilme, yeni fikirleri analiz, sentez ve değerlendirebilme becerisi kazanır
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin insanda ortaya çıkaracağı sağlık risklerini değerlendirme ve uygulama becerisi . Kimyasal risk değerlendirme becerisi kazanır
- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin ortaya koyduğu toksik etkilerde hedef organların rolünü anlama becerisi kazanır
- İmmün sistem üzerinde çeşitli ajanlar tarafından meydana getirilen değişikliklerin değerlendirilmesi için kullanılacak teknikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yöntemler ile elde ettiği verileri risk değerlendirmesinde nasıl kullanacağını öğrenir
- Partiküller ve nanoteknoloji yoluyla üretilen ya da çevresel, mesleksel yollarla maruz kalınan nano boyutlu materyallerin; bulunuşları, üretimleri, kullanım alanları, toksisiteleri, toksisite testleri ve düzenlenmeleri ile ilgili devingen yapıyı takip eder.