GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
F.Toksikoloji doktora programı,en son biyolojik ve kimyasal tekniklerle toksikolojinin pek çok alanında kendi kendine karar verme gücü olan araştırıcıların yetiştirilmesini amaçlar.