GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
En az beş yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan lisans diploması almış olanlar veya yüksek lisans diploması olan eczacılık, fen veya ilgili mühendislik fakültesi mezunları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olanlar (100 üzerinden 55), yabancı dil seviye tespit sınavlarından (KPDS, TOEFL, UDS vs) herhangi birinden alınmış geçerli puanı olan (100 üzerinden 55) dil seviye tespit sınavı olanlar, anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olanlar F.Toksikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans programına katılabilirler. F.Toksikoloji Anabilim Dalında doktora programına başvurabilirler.