GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31409-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
4
3
3
3
4
2
4
3
3
3
4
4
1
3
2
41409-YETERLİK SINAVI
4
2
4
1
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
3
51409-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
4
5
4
5
4
3
3
3
4
2
3
2
2
4
4
FTO-1070-DÜZENLEYİCİ (REGÜLASYON) TOKSİKOLOJİ
1
1
2
3
2
1
2
1
3
1
4
1
0
1
3
FTO-3070-MUTAJENEZİS VE KARSİNOJENEZİS
4
0
4
3
4
5
0
3
0
0
0
1
0
4
0
FTO-3080-GENOTOKSİSİTE
4
4
5
1
3
5
3
1
1
1
4
4
1
1
0
FTO-3081-GENOTOKSİSİTE UYGULAMA
4
4
3
1
2
4
5
2
3
1
3
0
1
5
1
FTO-3090-MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ II
4
4
5
5
5
4
5
4
3
2
4
4
5
3
0
FTO-3100-NANOPARTİKÜLLER, UYG.ALANLARI VE PARTİKÜL TOKSİKOLOJİNDEKİ YERLERİ
2
2
2
2
3
4
2
3
1
1
3
1
0
2
5
FTO-3110-İMMÜNOTOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3
1
2
1
3
2
5
1
0
2
1
5
0
0
3
FTO-3120-NUTRİGENOMİKS
1
0
1
3
2
4
0
2
0
0
2
1
5
2
0
FTO-4002-DOKTORA SEMİNERİ
5
1
5
3
1
2
3
4
1
2
4
1
3
3
3
FTO-4060-ADLİ TOKSİKOLOJİ
3
2
3
1
4
0
2
2
2
1
2
0
2
1
2
FTO-4070-ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ II
1
2
3
3
3
3
2
2
4
3
5
1
1
3
3
FTO-4080-MESLEKİ TOKSİKOLOJİSİ II
4
0
4
3
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
FTO-4090-ALTERNATİF TOKSİSİTE TEST METODLARI
5
5
5
3
4
4
5
4
4
1
4
3
0
4
2
FTO-5040-EKOTOKSİKOLOJİ
2
4
3
3
1
4
2
3
2
4
5
0
0
2
1
FTO-5050-TOKSİKOLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ UYGULAMASI
5
4
5
5
4
4
4
4
4
1
2
0
0
1
0
FTO-6080-HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ I
4
4
4
4
4
3
4
1
4
0
4
4
2
3
0
FTO-6090-TOKSİKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ II
4
0
4
3
5
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
FTO-6100-HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ II
0
0
4
3
2
0
0
5
0
2
0
0
0
0
0
FTO-6110-ÜREME TOKSİKOLOJİSİ
2
1
2
2
3
2
1
5
1
4
3
0
3
3
1
FTO-6120-TOKSİKOLOJİDE EPİGENETİK MEKANİZMALAR
1
0
3
4
1
3
2
3
2
0
3
2
1
5
3
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
4
5
4
5
4
5
3
5
4
3
5
3
3
4
3
İlişkili ders sayısı / 24 231824242421192418192016142016
İlişki ağırlığı 755484707769616950406940325742
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir