GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. İsmet ÇOK Tel(iş):312-2023086; e-posta:ismetc@gazi.edu.tr
AKTS Koordinatörü: Prof.Dr. Bensu Karahalil;Tel:0312-2023085; e-posta:bensu@gazi.edu.tr