GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Dersler - AKTS Kredileri - DOKTORA
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
ZORUNLU SEÇMELİ DERS Seçmeli 0+0+3(Saat) 7,5
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA YETERLİLİK + TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 30
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS(ORT)
DOKTORA TEZİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0+0+15(Saat) 15
AKTS Kredi Toplamı:30
DERSLER
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
31409 DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK Zorunlu
0+1+3
5
41409 YETERLİK SINAVI Zorunlu
0+0+0
25
51409 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu
0+1+3
30
FTO-3070 MUTAJENEZİS VE KARSİNOJENEZİS Zorunlu
0+0+3
7.5
FTO-3080 GENOTOKSİSİTE Zorunlu
0+0+3
7.5
FTO-4002 DOKTORA SEMİNERİ Zorunlu
0+2+0
5
FTO-6080 HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ I Zorunlu
0+0+3
7.5
FTO-6100 HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ II Zorunlu
0+0+3
7.5
FTO-1070 DÜZENLEYİCİ (REGÜLASYON) TOKSİKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-3081 GENOTOKSİSİTE UYGULAMA Seçmeli
3+0+0
7.5
FTO-3090 MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-3100 NANOPARTİKÜLLER, UYG.ALANLARI VE PARTİKÜL TOKSİKOLOJİNDEKİ YERLERİ Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-3110 İMMÜNOTOKSİSİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-3120 NUTRİGENOMİKS Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-4060 ADLİ TOKSİKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-4070 ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-4080 MESLEKİ TOKSİKOLOJİSİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-4090 ALTERNATİF TOKSİSİTE TEST METODLARI Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-5040 EKOTOKSİKOLOJİ Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-5050 TOKSİKOLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEKNİKLERİ UYGULAMASI Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-6090 TOKSİKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ II Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-6110 ÜREME TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli
0+0+3
7.5
FTO-6120 TOKSİKOLOJİDE EPİGENETİK MEKANİZMALAR Seçmeli
0+0+3
7.5
SBE-ERA-85 ERASMUS STAJI DERSİ Seçmeli
0+0+0
15