GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Moleküler düzeyde biyolojik sistemleri, biyokimyasal reaksiyonları ve mekanizmalarını açıklar, bunları birbiriyle ilişkilendirir, yapı-fonksiyon ilişkisini kavrar
- Biyokimya alanında bilimsel araştırma metotlarına uygun olarak bir araştırma projesi geliştir, deney sonuçlarını bilgisayar destekli programlarla istatistiksel olarak raporlandırır ve yorumlar.
- Canlı hücrelerin metabolik aktivitelerini denetleyen ve düzenleyen faktörlerin biyokimyasal temellerini izah eder
- Hastalık hallerinde organizmada ne tür biyokimyasal değişiklikler meydana geldiği veya hastalığın hangi moleküler bozukluk sonucu oluştuğunu açıklar
- İnsan hastalıklarının tanı ve izlenmesi için klinik biyokimya uygulamalarının önemini kavrar ve sonuçları yorumlar
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde çalışmalarını yürütür, buna uygun akademik davranış gösterir.
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular
- Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarır
- Özgün bilimsel araştırma geliştirir, ileri deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde araştırmalarına uyarlar
- Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanır
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Moleküler düzeyde biyolojik sistemleri, biyokimyasal reaksiyonları ve mekanizmalarını açıklar, bunları birbiriyle ilişkilendirir, yapı-fonksiyon ilişkisini kavrar
- Biyokimya alanında bilimsel araştırma metotlarına uygun olarak bir araştırma projesi geliştir, deney sonuçlarını bilgisayar destekli programlarla istatistiksel olarak raporlandırır ve yorumlar.
- Canlı hücrelerin metabolik aktivitelerini denetleyen ve düzenleyen faktörlerin biyokimyasal temellerini izah eder
- Hastalık hallerinde organizmada ne tür biyokimyasal değişiklikler meydana geldiği veya hastalığın hangi moleküler bozukluk sonucu oluştuğunu açıklar
- İnsan hastalıklarının tanı ve izlenmesi için klinik biyokimya uygulamalarının önemini kavrar ve sonuçları yorumlar
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular
- Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarır
- Doktora sonrası proje hazırlar ve yeni projeler geliştirir
- Özgün bilimsel araştırma geliştirir, ileri deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde araştırmalarına uyarlar
- Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanır
- Yazılı sözlü ve görsel sunumlar aracılığı ile çalışmalarını raporlandırır ulusal ve uluslararası yayın hazırlar
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular
- Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarır
- Özgün bilimsel araştırma geliştirir, ileri deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde araştırmalarına uyarlar
- Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanır
Öğrenme Yetkinliği
- Biyokimya alanında bilimsel araştırma metotlarına uygun olarak bir araştırma projesi geliştir, deney sonuçlarını bilgisayar destekli programlarla istatistiksel olarak raporlandırır ve yorumlar.
- Hastalık hallerinde organizmada ne tür biyokimyasal değişiklikler meydana geldiği veya hastalığın hangi moleküler bozukluk sonucu oluştuğunu açıklar
- İnsan hastalıklarının tanı ve izlenmesi için klinik biyokimya uygulamalarının önemini kavrar ve sonuçları yorumlar
- Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarır
- Doktora sonrası proje hazırlar ve yeni projeler geliştirir
- Özgün bilimsel araştırma geliştirir, ileri deneysel teknikleri ve protokolleri laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde araştırmalarına uyarlar
- Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- İnsan hastalıklarının tanı ve izlenmesi için klinik biyokimya uygulamalarının önemini kavrar ve sonuçları yorumlar
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde çalışmalarını yürütür, buna uygun akademik davranış gösterir.
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular
- Bilimsel literatürü yorumlar, verileri değerlendirir ve araştırmalarınaaktarır
- Biyokimya alanındaki bilgisini özgün düşünce ve araştırma düzeyinde geliştirir ve toplum sağlığının korunmasında kullanır
Alana Özgü Yetkinlik
- Disiplin içi ve disiplinler arası meslekler ile uyumlu bir şekilde çalışma ilkelerini uygular
- Yazılı sözlü ve görsel sunumlar aracılığı ile çalışmalarını raporlandırır ulusal ve uluslararası yayın hazırlar