GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Bu programın hedefleri biyokimya alanında temel bilgi ve becerileri kazanmış elemanları yetiştirmektir. Temel araştırma faaliyetleri, yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesinde trombosit reseptörleri ve sinyal yolaklarının trombosit reseptör-ligand ilişkisinin moleküler modelleme teknikleriyle desteklenip sinyal yolaklarının aydınlatılması,   antioksidan, NAMPT, SIRTs, aldoz redüktaz gibi enzim aktivite çalışmaları, çeşitli hastalıklarda serbest radikallerin etkileri, oksidatif stres parametreleri, antioksidan savunma sistemleri, kardiyovasküler hastalıklarda aterojenik / antiaterojenik mekanizmalar ve kanserde bazı genlerin ekspresyonlarının incelenmesi konularını kapsamaktadır.