GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
31009-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
1
3
1
1
1
3
3
4
1
4
3
3
51009-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
3
4
1
1
1
3
4
5
5
4
4
4
51009-YETERLİK SINAVI
4
2
4
4
4
2
2
3
2
2
1
1
EBY-3010-BİYOENERJETİK VE BİYOLOJİK OKSİDASYONLAR
2
0
1
1
0
0
1
3
1
0
2
2
EBY-3020-ENZİMOLOJİ
4
0
5
4
4
0
0
0
3
0
3
0
EBY-3030-STEROİDLER
5
0
5
5
4
0
0
2
1
0
2
2
EBY-3040-KLİNİK ENZİMOLOJİ
5
0
3
5
5
1
0
5
0
0
5
4
EBY-3050 -İZ ELEMENTLERİN BİYOKİMYASAL ÖNEMİ
4
0
3
5
4
2
0
5
0
0
5
4
EBY-4002-DOKTORA SEMİNERİ
0
4
0
0
0
1
1
4
3
2
3
4
EBY-4010-HORMON BİYOKİMYASI
3
0
4
3
1
0
0
3
1
0
3
1
EBY-4020-METABOLİZMA VE KONTROL MEKANİZMALARI
5
0
5
3
2
0
0
3
1
0
2
1
EBY-4030-BİYOKİMYASAL HESAPLAMALAR
0
4
0
0
2
0
0
3
1
4
3
2
EBY-4040-KALITSAL HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI
5
0
5
5
4
0
0
3
0
0
4
2
EBY-4050-BİYOMEMBRANLAR
5
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
EBY-5010-BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
0
5
0
0
4
0
0
0
4
5
0
2
EBY-5011-BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ UYGULAMA
0
5
0
0
3
0
0
2
4
5
3
0
EBY-5020-PROTEİNLERİN YAPI, METABOİZMA VE BİYOSENTEZLERİ
5
0
4
4
0
0
0
0
3
0
2
0
EBY-5030-AMİNOASİT METABOLİZMALARI
4
0
4
3
0
0
0
3
1
0
5
2
EBY-5040-OKSİDATİF STRES ve ANTİOKSİDAN SİSTEMLER
1
0
2
2
0
0
0
3
0
0
3
3
EBY-6010-BİYOKİMYADA İLERİ KONULAR
3
1
5
5
5
3
1
4
2
1
3
3
EBY-6020-VİTAMİNLER, KOENZİMLER VE METABOLİK FONKSİYONLARI
5
0
5
5
4
0
0
4
0
0
5
3
EBY-6030-ENZİM KİNETİĞİ
5
0
4
1
0
0
0
0
0
3
0
0
İlişkili ders sayısı / 22 18818181576171591917
İlişki ağırlığı 692864594815125933306143
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir