GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
1- Farmakoloji doktora programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
2- İleri düzeyde akademik farmakoloji bilgisine sahiptir.
3- Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
4- Farmakoloji alanında kullanılan ölçme, değerlendirme ve biyoistatistiksel yöntemleri kullanır.
5- Otonom sinir sistemi farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin sistem ve otokoidler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
6- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
7- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında uygulama becerilerine sahiptir.
8- Kemoterapötikler ve antikanser ilaçlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
9- Farmakolojideki özel alanlarda (proteomik, farmakogenetik, kronofarmakoloji, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb) konularında bilgi sahibidir.
10- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
11- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
12- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizmalara yönelik araştırma yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, etki mekanizmaları ve sinyal ileti sistemleri hakkında in-vivo ve in-vitro çalışmalar yapar.
13- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
14- İlaç araştırma ve geliştirme, ilaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma, veri koruması, farmakovijilans ve ilaç etkileşmeleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.