GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Profili
Farmakoloji, ilaç ile biyolojik sistemlerin etkileşmesini inceleyen bilim dalıdır. Farmakolojik araştırmalarda hayvanlar ve insanlar üzerinde in vitro ve in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tanısı, tedavisi, profilaksisi ve başka tıbbi amaçlar için doktorun yararlanacağı en uygun kimyasal maddenin belirlenmesi ve ilaç olarak geliştirilmesi amaçlanır. Bu programda farmakoloji ile ilgili temel bilgileri almış ve Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Fakülteleri, hastaneler ve ilaç endüstrisi gibi çeşitli alanlarda çalışabilecek araştırma yapabilecek araştırıcılar yetiştirilmesi hedeflenmiştir.