GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Ders - Prog. Çıktıları İlişkileri
 --Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DERS
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
30909-DOKTORA TEZİNE HAZIRLIK
5
5
4
3
3
3
3
3
3
5
5
0
0
2
40909-YETERLİK SINAVI
5
5
0
4
4
4
4
4
4
5
1
0
0
2
50909-DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
5
5
5
5
3
3
4
3
3
5
5
5
5
2
FRL-3010 -FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (TEORİK)
2
5
0
0
0
0
0
4
0
5
5
2
1
3
FRL-3011 -FARMAKOLOJİDE DENEYSEL YÖNTEMLER (UYG)
3
3
5
1
2
2
2
1
0
3
4
4
5
2
FRL-3020-FARMAKOLOJİDE ÖLÇME/DEĞERLENDİRME VE BİYOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER-I
3
1
2
5
0
0
0
0
0
3
3
1
0
0
FRL-3040 -OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
4
4
0
0
5
4
4
0
0
1
0
2
1
0
FRL-3050 -OTAKOİDLER
5
5
0
0
5
2
0
0
0
5
1
0
0
3
FRL-3070 -İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
5
5
3
3
0
0
0
0
3
5
1
2
1
5
FRL-4002-DOKTORA SEMİNERİ
4
4
0
5
1
1
1
0
1
5
5
1
0
4
FRL-4010 -İLAÇ ETKİ MEKANİZMALARI VE SİNYAL İLETİ SİSTEMLERİ
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
1
5
FRL-4020-FARMAKOLOJİDE ÖLÇME/DEĞERLENDİRME VE BİYOİSTATİSTİKSEL TEMELLER-II
4
3
1
5
0
0
0
0
2
2
0
3
0
1
FRL-4040 -GENEL FARMAKOLOJİ
4
5
0
0
4
1
0
4
1
4
1
1
0
5
FRL-4050 -SOLUNUM SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
3
5
0
1
2
5
4
0
0
5
3
3
0
0
FRL-4060 -MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ
4
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
1
4
FRL-4070 -FARMAKOVİJİLANS
3
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
5
FRL-5003-LİTERATÜR SUNUMU
4
4
0
0
0
0
0
0
1
5
5
0
0
0
FRL-5010 -SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ
2
5
0
0
5
0
0
0
1
3
0
1
1
3
FRL-5020 -ENDOKRİN SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
5
3
1
5
0
0
0
3
2
1
0
3
2
3
FRL-5030 -PROTEOMİKLER
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
FRL-5040 -İSKELET, KALP VE DÜZ KAS FARMAKOLOJİSİ
5
3
0
1
5
0
0
4
1
3
1
2
1
5
FRL-5050-İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
5
2
0
0
0
0
0
0
1
5
1
1
0
5
FRL-5060 -FARMAKOGENETİK
3
5
3
0
0
0
0
0
5
2
0
1
1
0
FRL-6010 -KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
5
5
0
0
1
5
0
0
1
5
1
0
0
2
FRL-6020 -KEMOTERAPÖTİKLER VE ANTİKANSER İLAÇLAR
5
4
2
0
0
5
0
4
2
1
1
1
2
4
FRL-6030 -RENAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
5
4
1
1
5
0
0
4
1
1
1
1
2
3
FRL-6040 -GASTROİNTESTİNAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ
3
5
0
1
2
5
4
0
0
5
3
3
0
0
FRL-6050 -KRONOFARMAKOLOJİ
4
3
1
0
0
1
0
2
5
3
0
1
0
0
FRL-6060 -FARMAKOEKONOMİ
3
2
0
1
0
0
0
1
5
1
0
0
0
1
SBE-ERA-85-ERASMUS STAJI DERSİ
5
0
1
3
3
3
1
3
0
0
0
1
0
0
İlişkili ders sayısı / 30 3029151818171216222921231422
İlişki ağırlığı 1211154258645841535610361532573
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir