GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Program Yeterlilikleri
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gösterim Biçimi
Sınıflandırılmış
Sıralı
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Farmakoloji doktora programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- İleri düzeyde akademik farmakoloji bilgisine sahiptir.
- Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
- Farmakoloji alanında kullanılan ölçme, değerlendirme ve biyoistatistiksel yöntemleri kullanır.
- Otonom sinir sistemi farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin sistem ve otokoidler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında uygulama becerilerine sahiptir.
- Kemoterapötikler ve antikanser ilaçlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Farmakolojideki özel alanlarda (proteomik, farmakogenetik, kronofarmakoloji, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb) konularında bilgi sahibidir.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizmalara yönelik araştırma yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, etki mekanizmaları ve sinyal ileti sistemleri hakkında in-vivo ve in-vitro çalışmalar yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
- İlaç araştırma ve geliştirme, ilaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma, veri koruması, farmakovijilans ve ilaç etkileşmeleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Farmakoloji doktora programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- İleri düzeyde akademik farmakoloji bilgisine sahiptir.
- Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
- Farmakoloji alanında kullanılan ölçme, değerlendirme ve biyoistatistiksel yöntemleri kullanır.
- Otonom sinir sistemi farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin sistem ve otokoidler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında uygulama becerilerine sahiptir.
- Kemoterapötikler ve antikanser ilaçlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Farmakolojideki özel alanlarda (proteomik, farmakogenetik, kronofarmakoloji, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb) konularında bilgi sahibidir.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizmalara yönelik araştırma yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, etki mekanizmaları ve sinyal ileti sistemleri hakkında in-vivo ve in-vitro çalışmalar yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
- İlaç araştırma ve geliştirme, ilaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma, veri koruması, farmakovijilans ve ilaç etkileşmeleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- İleri düzeyde akademik farmakoloji bilgisine sahiptir.
- Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
- Farmakoloji alanında kullanılan ölçme, değerlendirme ve biyoistatistiksel yöntemleri kullanır.
- Otonom sinir sistemi farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin sistem ve otokoidler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında uygulama becerilerine sahiptir.
- Kemoterapötikler ve antikanser ilaçlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Farmakolojideki özel alanlarda (proteomik, farmakogenetik, kronofarmakoloji, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb) konularında bilgi sahibidir.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizmalara yönelik araştırma yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, etki mekanizmaları ve sinyal ileti sistemleri hakkında in-vivo ve in-vitro çalışmalar yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
- Farmakoloji doktora programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- İleri düzeyde akademik farmakoloji bilgisine sahiptir.
- Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
- Farmakoloji alanında kullanılan ölçme, değerlendirme ve biyoistatistiksel yöntemleri kullanır.
- Otonom sinir sistemi farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin sistem ve otokoidler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında uygulama becerilerine sahiptir.
- Kemoterapötikler ve antikanser ilaçlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Farmakolojideki özel alanlarda (proteomik, farmakogenetik, kronofarmakoloji, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb) konularında bilgi sahibidir.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizmalara yönelik araştırma yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, etki mekanizmaları ve sinyal ileti sistemleri hakkında in-vivo ve in-vitro çalışmalar yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
- İlaç araştırma ve geliştirme, ilaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma, veri koruması, farmakovijilans ve ilaç etkileşmeleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Farmakoloji doktora programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
Alana Özgü Yetkinlik
- Farmakoloji doktora programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri farmakolojinin tüm alanlarında, ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygular.
- İleri düzeyde akademik farmakoloji bilgisine sahiptir.
- Farmakolojide kullanılan deneysel yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
- Farmakoloji alanında kullanılan ölçme, değerlendirme ve biyoistatistiksel yöntemleri kullanır.
- Otonom sinir sistemi farmakolojisi, santral sinir sistemi farmakolojisi, endokrin sistem ve otokoidler hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
- Organ sistemleri (kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, renal, iskelet/kalp/düz kas) farmakolojisi konularında uygulama becerilerine sahiptir.
- Kemoterapötikler ve antikanser ilaçlar hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
- Farmakolojideki özel alanlarda (proteomik, farmakogenetik, kronofarmakoloji, farmakoekonomi, ilaç utilizasyonu, farmakoepidemiyoloji vb) konularında bilgi sahibidir.
- Ulusal ve uluslar arası literatürü ve güncel gelişmeleri takip eder.
- Proje hazırlama tekniklerini, bilimsel sunu ve yazım tekniklerini bilir.
- Deney hayvanlarında hastalık modelleri oluşturma, fizyopatolojik mekanizmalara yönelik araştırma yapma, yeni ilaç hedefleri bulma, ilaç adayı olabilecek moleküllerin etkileri, farmakokinetiği, farmakodinamiği, etki mekanizmaları ve sinyal ileti sistemleri hakkında in-vivo ve in-vitro çalışmalar yapar.
- İzole doku, organ deneyleri, hücre kültürü deneyleri ve moleküler farmakoloji çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
- İlaç araştırma ve geliştirme, ilaç tarama yöntemleri, patent alma, klinik ilaç araştırmaları, ruhsatlandırma, veri koruması, farmakovijilans ve ilaç etkileşmeleri hakkında yeterli bilgiye sahiptir.