GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adayların Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülen ve Üniversite Senatosunca onaylanan en az 10 yarıyıl süreli Diş Hekimliği Fakültesi diplomasına sahip olması gerekmektedi